Effectieve groepswerking door groepsafspraken vast te leggen

This article will show an example of how to effectively create group work by recording group agreements.

Course: MCB11805 Introduction to Management and Consumer Studies (will be MCB12806 as of 2020-2021)
Period: Period 1

Short introduction and background

Introduction and story behind the emergence of this learning activity. What was the need, what issue/problem was the teacher facing and wanted to resolve? 

Groepswerk is een onderwijsvorm die veel gebruikt wordt binnen de WUR en zeker niet altijd als een (leer)doel op zich. Als groepswerk niet een leerdoel op zich is dan wordt niet automatisch veel aandacht besteed aan de groepsindeling. Hierdoor kunnen vecht- en (niet goed functionerende) vriendengroepen ontstaan. 

Een manier om een basis te leggen voor een potentieel goed functionerende groep groepsafspraken te maken in het begin en dit vast te leggen in een samenwerkingscontract. In dit vak spelen de studentadviseurs hier een belangrijke rol in. 

Relevant tools / apps (software) or hardware used

Learning outcome(s)

What has been learned after this lesson/activity has been executed ?

De studenten hebben effectief, productief en prettig met elkaar samengewerkt aan een groepsopdracht. 

Lesson idea / Learning activity

Specific description and demonstration of the lesson idea/learning activity.

Tijdens de eerste groepsbijeenkomst maken de studenten afspraken over hoe ze met elkaar willen samenwerken. Deze leggen ze vast in een samenwerkingscontract. Met het (opstellen van) het samenwerkingscontract maak je de verschillende verwachtingen van de studenten zichtbaar alsook dat er verschillen zijn in (samen)werkstijl en ambities. Samen stellen ze vervolgens vast hoe ze gaan samenwerken aan de opdracht.  

Zaken die vastgelegd worden zijn: 

  • Individuele kwaliteiten  
  • Individuele leerpunten voor het samenwerken 
  • Omschrijving van het eindresultaat van de opdracht waaraan ze samenwerken 
  • Omschrijving van hoe ze dit eindresultaat gaan bereiken (bijv. welke communicatiemiddelen gaan ze gebruiken; planning, omgaan met deadlines etc.) 
Read more

De inhoud van het samenwerkingscontract wordt niet beoordeeld maar is iets dat de groepjes als houvast kunnen gebruiken tijdens het samenwerken. Studenten kunnen elkaar makkelijker aanspreken op elkaars gedrag als dit niet conform de vastgelegde afspraken gebeurt. Het komt voor studenten er onderling niet uitkomen en dat het nodig is dat de groepsbegeleiding een rol hierin gaat spelen. In dit vak is er gebruik gemaakt van een soort van klachtenregistratie format waarin studenten kunnen zien met welke vraag je bij wie terecht kunt voor advies of ondersteuning. Aan het einde van het vak reflecteren de studenten op de manier van samenwerken.

Lessons learned / Tips

Mentions tips lecturer has for colleagues based on their experience.

Het opstellen van een samenwerkingscontract is maar één van de factoren die kunnen zorgen voor een effectieve, productieve en prettige groepswerking. Een goede begeleiding van de groepen is essentieel als ook het maken van een juiste groepsindeling.

Om vorm te geven aan een goede groepsbegeleiding kan het handig zijn om contact op te nemen met personen die deze groep studenten goed kennen, bijvoorbeeld de studieadviseur van de opleiding. De opleidingsdirecteur van de opleiding kan adviseren over hoe hierin mogelijk samengewerkt kan worden met de studieadviseurs. 

Het genoemde samenwerkingscontract is een voorbeeld. Het is belangrijk om creatief te zijn met het maken van afspraken. Als je studenten altijd hetzelfde format (gedurende de hele opleiding) geeft vullen ze het niet meer serieus in. 

Contacts

Teacher(s): Arnout Fisher
TLC contact: -
Author (interviewer): Anniek Wintraeken 

Attachments

.

Interested in learning more about Showcases of learning activities?

Please visit:

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.